Renens rike

Vett och etikett när du möter renar på fjället

Våra fjäll är ett samiskt kulturlandskap och här verkar Tossåsens sameby
Renskötsel är en självklar del av fjällandskapets nyttjande.

Renar är väldig känsliga för störningar framför allt under april och maj månad när kalvningen kommer igång.
En del av vårt område, Östfjället, är renens barnkammare och det är viktigt att de får vara ostörda.
Om vajan blir skrämd (renhonan) och springer iväg hinner inte kalven med och risken är stor att kalven inte överlever. Liten renkalv är ett lätt byte för hungriga rovdjur och behöver skydd av vajan.
Därför rekommenderas inte turåkning på Östfjället eftersom risken att störa är stor.
Västfjället är däremot inget kalvningsområde och där kan ni njuta av fin turåkning på vårvintern.
Lättast att ta sig dit är med bil upp till Fjällhalsen och där startar markerad led.

När man går på fjället sommartid är det roligt att hitta snöfält och uppleva vinterns minne av snöbollskastning. Men tänk på att det är viktigt för renen att ha tillgång till dessa snöfält för att skydda sig mot värme och besvärliga insekter.

Om du tänker tälta på fjället, undvik frodiga dalgångar – det är renens buffébord som de behöver för att äta upp sig för att klara kommande vinter

Många säger att de aldrig ser ren i våra fjäll men det är för att renen redan känt av dig på långt håll och för det mesta hinner gå undan – vi vet att de finns där.

Om du stöter på ren, visa hänsyn. Ta en omväg runt eller sitt ner tyst och vänta på att de passerar i lugn och ro.

Om hunden är med, ha den ALLTID kopplad.

Om du veta mer om rennäringen finns mer intressant  läsning här

Vett och etikett när du möter renar på fjället

Våra fjäll är ett samiskt kulturlandskap och här verkar Tossåsens sameby
Renskötsel är en självklar del av fjällandskapets nyttjande.

Renar är väldig känsliga för störningar framför allt under april och maj månad när kalvningen kommer igång.
En del av vårt område, Östfjället, är renens barnkammare och det är viktigt att de får vara ostörda.
Om vajan blir skrämd (renhonan) och springer iväg hinner inte kalven med och risken är stor att kalven inte överlever. Liten renkalv är ett lätt byte för hungriga rovdjur och behöver skydd av vajan.
Därför rekommenderas inte turåkning på Östfjället eftersom risken att störa är stor.
Västfjället är däremot inget kalvningsområde och där kan ni njuta av fin turåkning på vårvintern.
Lättast att ta sig dit är med bil upp till Fjällhalsen och där startar markerad led.

När man går på fjället sommartid är det roligt att hitta snöfält och uppleva vinterns minne av snöbollskastning. Men tänk på att det är viktigt för renen att ha tillgång till dessa snöfält för att skydda sig mot värme och besvärliga insekter.

Om du tänker tälta på fjället, undvik frodiga dalgångar – det är renens buffébord som de behöver för att äta upp sig för att klara kommande vinter

Många säger att de aldrig ser ren i våra fjäll men det är för att renen redan känt av dig på långt håll och för det mesta hinner gå undan – vi vet att de finns där.

Om du stöter på ren, visa hänsyn. Ta en omväg runt eller sitt ner tyst och vänta på att de passerar i lugn och ro.

Om hunden är med, ha den ALLTID kopplad.

Om du veta mer om rennäringen finns mer intressant  läsning här